Funtionen

Portfolio 2
26. March 2020

fjlkasjlkjflkjsldkjlfjlksjdlkf llkflkjsdalkfjlksjdlkdjflkj

löäsjlöjföläsalödjföljölsajlödjflöjslöjdflöjlösjdlöäjlöjfseöädjösdf

fjlkasjlkjflkjsldkjlfjlksjdlkf llkflkjsdalkfjlksjdlkdjflkj

löäsjlöjföläsalödjföljölsajlödjflöjslöjdflöjlösjdlöäjlöjfseöädjösdf

lkjljlsjdlfjlksjaljdflkjsalkjdflkjlksdjflkjsdlkfjslkdjlkflskdjfls